Kinesisk akupunktur
Traditionell Kinesisk Medicin (TKM) är ett uråldrigt holistiskt sätt att se på kroppen. Man lägger minst lika stor vikt vid den mentala hälsan som den fysiska
kroppen. Med TKM kan man många gånger ta hand om svårbehandlade problem som utbrändhet, migrän, sömnproblem, kronisk trötthet eller dåligt immunförsvar. Men också allergier och muskelproblem.

Hur går en behandling till?
Vi känner på puls, läser av tungan och ställer i regel en hel del frågor för att hitta ett sammanhängade mönster och bedöma var i kroppen obalansen sitter. Nålarna placeras i valda akupunkturpunkter som korresponderar med meridianerna i kroppen, vars energi man strävar efter att balansera. Ibland används också värmeterapi, så kallad moxa.
En session varar cirka 1 timme.

Boa, Gästrikegatan 15, 113 62 Stockholm, Telefon: 070 962 26 83, Mail: info@boahalsa.se